Nr. 87 (Verslag en nota naar aanleiding van het verslag)

De commissie brengt verslag uit als zij verwacht dat de beantwoording daarvan voldoende gegevens zal opleveren om de schriftelijke voorbereiding te voltooien. Deze situatie kan zich voordoen bij de aanvang van de schriftelijke voorbereiding en ook na ontvangst van de memorie van antwoord. Een verslag bevat steeds de opmerking dat het wetsvoorstel na ontvangst van het antwoord (nota naar aanleiding van het verslag) voldoende is voorbereid voor de openbare beraadslaging. Het verslag wordt beantwoord met een nota naar aanleiding van het verslag, waarbij zoveel mogelijk de indeling van het verslag wordt gevolgd (Ar 7.18). Het verdient aanbeveling voor het uitbrengen van de nota naar aanleiding van het verslag ten hoogste dezelfde termijn te hanteren die de Kamercommissie heeft benut voor het uitbrengen van het verslag (Ar 7.19 en nr. 58 en 86).

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018