Nr. 87 (Verslag en nota naar aanleiding van het verslag)

Indien de commissie vragen heeft over een voorstel, brengt zij verslag uit. De regering beantwoordt het verslag met een nota naar aanleiding van het verslag, waarbij zoveel mogelijk de indeling van het voorlopig verslag wordt gevolgd (Ar 7.18). Het verdient aanbeveling voor het uitbrengen van de nota naar aanleiding van het verslag ten hoogste dezelfde termijn te hanteren die de Kamercommissie heeft benut voor het uitbrengen van het voorlopig verslag (zie Ar 7.19 en nr. 58). Na ontvangst van een nota naar aanleiding van het verslag kan een commissie besluiten het wetsvoorstel aan te melden voor een plenaire behandeling, of een tweede verslag uit te brengen. Dit kan worden herhaald tot en met het derde verslag. Voor het uitbrengen van een vierde verslag dient door de Kamercommissie verlof van de Kamer te worden gevraagd. De Kamer kan daarnaast in het verslag en het tweede verslag melden dat bij tijdige ontvangst van de nota het voorstel gereed wordt geacht voor plenaire behandeling. 

Zie bij het verzenden van stukken aan het parlement ook nr. 47a over actieve openbaarmaking van nota’s.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024