Nr. 86 (Voorlopig verslag en memorie van antwoord)

Oorspronkelijk was het gebruik dat de commissie een voorlopig verslag uitbracht indien zij de mogelijkheid wil openlaten na ontvangst van de memorie van antwoord nog op de antwoorden en de opmerkingen van de bewindspersoon in te gaan. Het is echter tegenwoordig staande praktijk geworden dat de Eerste Kamer een voorlopig verslag uitbrengt. De regering beantwoordt het voorlopig verslag met een memorie van antwoord, waarbij zoveel mogelijk de indeling van het voorlopig verslag wordt gevolgd (Ar 7.18). Het verdient aanbeveling voor het uitbrengen van de memorie van antwoord ten hoogste dezelfde termijn te hanteren die de Kamercommissie heeft benut voor het uitbrengen van het voorlopig verslag (zie Ar 7.19 en nr. 58).

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018