Nr. 86 (Voorlopig verslag en memorie van antwoord)

Indien er geen vragen of opmerkingen zijn op een wetsvoorstel, kan door de commissie worden volstaan met een blanco verslag of een verslag waarin zij het recht voorbehoudt bij de plenaire beraadslaging in te gaan op de inhoud van het voorstel (artikel 45 Reglement van Orde Eerste Kamer). Er is dan geen reactie van de regering noodzakelijk in de vorm van een nota en de plenaire behandeling zal daarna aanvangen (zie nr. 89).

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024