Nr. 89 (Plaatsing op de agenda)

Op de in deze paragraaf behandelde fase van de wetgevingsprocedure hebben de artikelen 49 tot en met 96 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer betrekking. De vergaderingen van de Eerste Kamer vinden in de regel plaats op dinsdag. Een wetsvoorstel wordt door de Voorzitter op de agenda van de Eerste Kamer geplaatst, nadat de schriftelijke voorbereiding is voltooid en nadat hij hierover het College van fractievoorzitters heeft gehoord. De Voorzitter raadpleegt de commissie waaraan het onderzoek werd toevertrouwd, over de datum voor de openbare beraadslaging. De afdeling Inhoudelijke Ondersteuning van de Eerste Kamer houdt contact met het secretariaat van de bewindspersoon over het tijdstip van openbare behandeling. Eventueel kunnen de behandelende ambtenaren hierover overleg plegen met de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer verlangt dat er tussen de ontvangst van het laatste inhoudelijke stuk van de schriftelijke behandeling en de dag van openbare behandeling ten minste twee weekeinden liggen. Actuele informatie over behandelschema's van de Eerste Kamer is ook te vinden op de website van de Eerste Kamer.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024