Nr. 89a (Vervaardigen van drukproeven voor het Staatsblad)

Drukproeven voor het Staatsblad dienen door het eerstverantwoordelijke ministerie bij Sdu te worden aangevraagd via het digitale loket. Het heeft ten vroegste pas zin dit te doen als het wetsvoorstel op de agenda van de Eerste Kamer is geplaatst. Daartoe moet het eerstverantwoordelijke ministerie de Eerste Kamer versie (A-tekst) van betrokken voorstel in het loket uploaden of kan verwezen worden naar die A-tekst door middel van een kamerstuknummer. In dat geval heeft Sdu de betrokken tekst al.

Bij het uploaden van de tekst wordt door het aanleverende ministerie een uiterste leverdatum voor de proef genoemd. Deze datum is standaard twee werkdagen per correctieronde. De bewerkingstijd tot een nieuwe proef of eindproduct is eveneens twee werkdagen. Sdu bericht per mail aan het aanleverend ministerie dat de proef in het loket is geplaatst. Aanleveren van correcties kan via het loket.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018