Nr. 91 (Beschikbaarheid speeches Kamerleden en stenogrammen)

Ook de leden van de Eerste Kamer bereiden hun bijdrage aan de mondelinge beraadslaging veelal voor door hun betoog vooraf op schrift te stellen.

Afschriften zijn verkrijgbaar bij de receptie van de Eerste Kamer. Het ongecorrigeerde stenogram van de vergadering is doorgaans daags na de vergadering raadpleegbaar op de website van de Eerste Kamer.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018