Nr. 93 (Stemming)

Wanneer niemand meer het woord verlangt of op een tijdstip dat tevoren is vastgesteld sluit de voorzitter de beraadslaging. Vervolgens komt de stemming aan de orde. Er wordt uitsluitend over het wetsvoorstel als geheel gestemd. Wanneer desgevraagd geen van de leden om stemming verzoekt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aanvaard. De leden van de Kamer kunnen de wens te kennen geven dat in de handelingen wordt aangetekend dat zij geacht willen worden tegen te hebben gestemd. Wanneer om stemming is gevraagd, vindt deze doorgaans plaats aan het begin van de volgende vergadering. Als het voorstel is geagendeerd 'inclusief stemmingen' wordt meteen gestemd. Een agendering inclusief stemming moet door de betrokken bewindspersoon worden verzocht. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het Reglement van Orde, geschiedt stemmen doorgaans bij zitten en opstaan, tenzij een van de leden om hoofdelijke stemming verzoekt.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018