Nr. 84 (Aanbieding door de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer)

Op de in dit onderdeel behandelde fase van de wetgevingsprocedure hebben de artikelen 28 tot en met 48 van het Regelement van Orde van de Eerste Kamer betrekking.

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen en de controleprocedure van nr. 82 is doorlopen, wordt door het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer een exemplaar van het (gewijzigd) voorstel vervaardigd, en door de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de Voorzitter van de Eerste Kamer gezonden. Indien tijdens de behandeling in de Tweede Kamer geen wijzigingen in het wetsvoorstel zijn aangebracht, dan wordt het stuk verder niet elektronisch aan de Eerste Kamer gezonden. Een gewijzigd voorstel van wet wordt wel door de Tweede Kamer elektronisch gezonden aan de Eerste Kamer, aangezien die het met de aanduiding “gewijzigd voorstel van wet” als Kamerstuk vervaardigt.

De griffie van de Eerste Kamer draagt vanaf dit punt zorg voor het doen vervaardigen van de (Eerste) Kamerstukken. Het door de Tweede Kamer toegekende vijfcijferige Kamerstuknummer (bijv. 33000) wordt daarbij in het Kamerstuk gehandhaafd. De door de Tweede Kamer gehanteerde wijze van ondernummering wordt niet door de Eerste Kamer voortgezet. De griffie van de Eerste Kamer voorziet elk uit te brengen Kamerstuk namelijk van een eigen volgletter (A, B, C, enzovoorts) in plaats van een volgnummer.

Nadat een gewijzigd voorstel van wet is vervaardigd (doorgaans met de onderletter A), vindt een controleprocedure plaats die vergelijkbaar is met die bij ontvangst door de Tweede Kamer van een voorstel van wet (zie nr. 51). Het doel van deze procedure is te verzekeren dat het door Sdu vervaardigde Kamerstuk geheel overeenstemt met het van de Tweede Kamer ontvangen origineel van het wetsvoorstel. Aangezien de elektronisch aan Sdu aangeleverde tekst opnieuw wordt opgemaakt kunnen afwijkingen ontstaan tussen de opmaak van het origineel en van het vervaardigde stuk. Nauwkeurige controle is derhalve noodzakelijk.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024