Beleidskompas

VorigeVolgende
Externe video URL

Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid en vervangt het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Zodra je aan de slag gaat met een maatschappelijk opgave, herziening van bestaand beleid of een nieuw beleidsdossier start je met het Beleidskompas. Alles wat essentieel is voor een goede beleidsvoorbereiding zit in het Beleidskompas. Het Beleidskompas biedt een verbeterde structuur met vijf stappen om  beleid te ontwikkelen. Bij elke stap wordt bekeken welke belanghebbenden betrokken moeten worden zodat je deze stap in co-creatie kunt uitvoeren. Het Beleidskompas biedt bij elke stap ook praktische handreikingen, best practices en wijst op contactpersonen die kunnen helpen. Als je de structuur vanaf het begin van de beleidsvoorbereiding volgt, doe je het proces zorgvuldig, betrek je alle relevante belanghebbenden, neem je alle kwaliteitseisen mee en overweeg je verschillende beleidsopties. Het zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan en een goede onderbouwing hebt voor keuzes bij bijvoorbeeld tegenspraak en/of Kamervragen of debatten.

Met name in een vroeg stadium van het beleidsproces heeft de toepassing van het Beleidskompas meerwaarde. Elk voorstel voor beleid of regelgeving moet een adequaat antwoord bevatten op deze vragen:

Terugkerend: Wie zijn belanghebbenden en waarom?

  1. Wat is het probleem?
  2. Wat is het beoogde doel?
  3. Wat zijn opties om het doel te realiseren?
  4. Wat zijn de gevolgen van de opties?
  5. Wat is de voorkeursoptie?

Bij de terugkerende vraag over belanghebbenden wordt ook expliciet aandacht gevraagd voor het vroegtijdig betrekken van de belanghebbenden en het werken in co-creatie. Het Beleidskompas is daarmee onder meer geïnspireerd door het opgavegericht en omgevingsgericht werken. Een manier van werken waarbij de maatschappelijke opgave leidend is en die onderdeel is van goed ambtelijk vakmanschap.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dhr. J.W. Dronkers, maakt in dit korte filmpje het belang van tijdige toepassing van het Beleidskompas duidelijk:

Externe video URL

Laatst gewijzigd op: 6-11-2023