Deskundigheidsbevordering

Inhoudsopgave

1. Wat is deskundigheidsbevordering?

Algemeen

Deskundigheidsbevordering gaat over alle activiteiten die de deskundigheid van personen met betrekking tot de uitoefening van een functie of beroep verbeteren. Met deskundigheidsbevordering kun je beleid implementeren, omdat je de kennis van de doelgroep verbetert.

Kenmerken deskundigheidsbevordering

 • Deskundigheidsbevordering is een informeel beleidsinstrument.
 • Je gebruikt deskundigheidsbevordering om het gedrag van een bepaalde doelgroep te beïnvloeden.
 • Deskundigheidsbevordering betekent niet dat er een gezagsrelatie is tussen de overheid aan de ene kant en de doelgroep aan de andere kant. Het is dus vooral een horizontaal instrument, omdat de overheid en de doelgroep een min of meer gelijkwaardige positie hebben.
 • Deskundigheidsbevordering is een stimulerend en niet repressief instrument. Het geeft geen ge- of verboden van gedrag, maar probeert de doelgroep aan te moedigen om zelf hun gedrag te verbeteren.
 • Deskundigheidsbevordering is een specifiek instrument. Het is over het algemeen gericht op een duidelijke doelgroep, en niet op het brede publiek of het hele bedrijfsleven.
 • In sommige beroepsgroepen is deskundigheidsbevordering verplicht. Vaak is dat het geval bij beschermde beroepen, zoals bij advocaten en artsen. Hoe hier aan invulling wordt gegeven, verschilt per beroepsgroep.
 • Ook kunnen er eenmalige eisen zijn bij deskundigheidsbevordering. Bijvoorbeeld bij bedrijfshulpverlening (BHV), waarbij een aantal werknemers in een bedrijf eenmalig een cursus volgen. Ieder jaar moeten ze dan verplicht een opfrisbijeenkomst volgen.
 • Ook kan deskundigheidsbevordering verplicht zijn in een individueel geval. Dat kan dan worden overeengekomen met de werknemer of geëist worden door de werkgever.
 • Toezicht op de deskundigheidsbevordering gebeurt door de beroepsgroepen zelf. De branches kunnen zelf instanties opzetten die die de kwaliteit bewaken.
 • Deskundigheidsbevordering gebeurt door de beroepsgroep zelf en is meestal gericht op de leden van de beroepsgroep. Soms is de deskundigheidsbevordering op een brede, algemene groep gericht. Er is dan overlap met overheidscommunicatie, bijvoorbeeld als mensen geleerd wordt om gezonder te eten.

Voordelen

 • Met deskundigheidsbevordering kun je de deskundigheid in de doelgroep vergroten, waardoor de kwaliteit van het werk van die doelgroep stijgt.
 • Bij bepaalde beroepsgroepen kun je deskundigheidsbevordering verplichten, waardoor je zeker bent van een bepaald kennisniveau in die beroepsgroep.

Nadelen

 • Deskundigheidsbevordering kost geld, terwijl van tevoren niet duidelijk is of het werk van de doelgroep wel écht beter wordt.

Terug naar boven

2. Hoe gebruik je deskundigheidsbevordering?

Slaagfactoren

 • Deskundigheidsbevordering werkt goed als mensen het nut er van inzien dat hen iets wordt geleerd. Zorg dus dat ze begrijpen dat het geen verplichting maar een kans voor henzelf is.
 • Als je een deskundigheidsprogramma verplicht maakt voor een bepaalde beroepsgroep, zorg er dan voor dat die aansluit bij de wensen van de beroepsgroep.

Faalfactoren

 • Deskundigheidsbevordering werkt niet als de aangeboden lessen niet aansluiten bij de beroepsgroep, van te hoog of te laag niveau zijn, te theoretisch of juist te praktisch zijn.

Valkuilen en tips

 • Deskundigheidsbevordering is heel breed. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de beroepsgroep en de overheid, zodat ze aansluiting vinden in gezamenlijke doelen.
 • Sturen door middel van scholing kunnen sommige mensen zien als een te grote inmenging van de overheid in de beroepsgroep. Maar het alternatief dat dingen door de wet worden opgelegd, is vaak veel ingrijpender.
 • Deskundigheidsbevordering kun je ook inzetten als onderdeel van een convenant.

Terug naar boven

3. Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023