Nr. 5 (Aanwijzingen voor de regelgeving)

Het is vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en vanuit het oogpunt van transparantie van de wetgeving van belang dat wetten in technische zin zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van dezelfde (model)bepalingen in het Draaiboek. De Afdeling advisering van de Raad van State pleegt nauwlettend op de toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving toe te zien. Aan de Aanwijzingen voor de regelgeving dient nauwkeurig de hand te worden gehouden. Het zijn uiteraard de ministeries zelf en daarbinnen in het bijzonder de (centrale) wetgevingsafdelingen, die verantwoordelijk zijn voor een goede naleving van de aanwijzingen. 

Waar in de tekst van het Draaiboek wordt verwezen naar specifieke aanwijzingen van de Aanwijzingen voor de regelgeving gebeurt dit door de aanduiding Ar, gevolgd door het nummer van de desbetreffende aanwijzing. 

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018