Nr. 158 (Algemeen)

Hetgeen in de volgende onderdelen van hoofdstuk 2 is opgemerkt over de (inter)departementale voorbereiding van voorstellen van wet is ook voor amvb's van toepassing:

nr. 5 Aanwijzingen voor de regelgeving
nr. 8 Koninkrijksaspecten
nr. 9 Wijze van betrekken van andere ministeries bij de voorbereiding en medeondertekening
nr. 10 Toetsing van ontwerp regelingen
nr. 13 Harmonisatie van wetgeving

Laatst gewijzigd op: 4-5-2020