Nr. 13 (Interdepartementale gremia wetgeving)

Er zijn verschillende interdepartementale gremia op het gebied van wetgeving en wetgevingsbeleid. Hieronder is informatie opgenomen over het Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ), het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Wetgevingsbeleid (IHW) en het Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB). Voor medewerkers van de Rijksoverheid is een compleet overzicht van het juridisch landschap beschikbaar.

Het Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ) a) fungeert als stuurgroep voor het wetgevingsbeleid en departementsoverschrijdende juridische zaken, b) behandelt strategische vraagstukken op het gebied van wetgeving en juridische aangelegenheden, en c) richt zich voorts op de ontwikkeling van de juridische functie. Het IOWJZ kan daarnaast de Commissie voor Bestuur en Justitie (CBJ) adviseren.

In het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Wetgevingsbeleid (IHW) zijn op managementniveau vertegenwoordigers van de wetgevingsdirecties van de departementen en de Raad van State vertegenwoordigd. Het IHW richt zich op vraagstukken en ontwikkelingen rond wetgevingsbeleid en heeft vier functies, namelijk a) een platformfunctie (uitwisseling van kennis en ervaring), b) een ontwikkelfunctie (onderhoud en ontwikkeling van instrumenten), c) een adviserende functie (inhoudelijk), en d) een strategische adviesfunctie (formulering van strategische opgaven voor het IOWJZ).

Het Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) heeft taken op het gebied van wetgevingsbeleid, waaronder interdepartementale afstemming en de uitwisseling van kennis en best practices inzake wetgevingstechniek en -procedures. Voor inlichtingen en suggesties kan men zich wenden tot de departementale IWB-vertegenwoordigers of tot de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Laatst gewijzigd op: 11-3-2021