Wetgevingsbeleid OESO (Regulatory Policy Committee)

Trefwoord(en):

De OESO omschrijft ‌‌Regulatory policy als het bereiken van overheidsdoelen door middel van wet- en regelgeving en andere instrumenten met het oog op betere economische en sociale uitkomsten en een beter bestaan voor burgers en bedrijven.

Organisatie

Het Regulatory Policy Committee (RPC) helpt landen bij het opbouwen en het versterken van het wetgevingsbeleid. De RPC bestaat uit ambtelijke afgevaardigden van de bij de OESO aangesloten landen. De Regulatory Policy Division (RPD) is onderdeel van het Public Governance Directorate van de OESO. De RPD fungeert als het secretariaat van de RPC. Ook voert de RPD het werkprogramma uit; het kan daarbij aanwijzingen krijgen van het Bureau van de RPC (maar alleen met betrekking tot de planning en beheersing van de werkzaamheden). Het Bureau bestaat uit een aantal leden van de RPC. Nederland is op dit moment lid van het Bureau.
In het kader van Regulatory Policy kan ook nog The OECD Network of Economic Regulators (NER) worden genoemd. Dit netwerk kent eigen gedelegeerden, een eigen programma en een eigen bureau. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is lid van dit netwerk. Het NER werkt veel samen met het RPC.

Recommendations

De OESO heeft de volgende Recommendations (Aanbevelingen) en andere beleidsdocumenten uitgebracht op het gebied van Regulatory Policy:

Een Aanbeveling is juridisch niet bindend, maar wel een uitdrukking van de politieke wil van de landen die de haar ondersteunen.

Best Practice Principles

“Best practice principles” (hierna: BPP’s) borduren voort op Aanbevelingen en geven daar nadere invulling aan. De volgende BBP’s zijn uitgebracht onder auspiciën van de RPC:

Naast deze BPP’s brengt de RPC ook zogenaamde Working papers uit.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 1-9-2022