Nr. 45 (Openbaarmaking van het advies van de Raad van State en het nader rapport)

Ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Wet op de Raad van State worden adviezen over door de regering bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig gemaakte wetsvoorstellen, gelijktijdig met de indiening van die wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer, openbaar gemaakt door opneming van deze adviezen in de Staatscourant. Ook het nader rapport en de aan de Afdeling voorgelegde tekst worden daarin gepubliceerd.

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020