Nr. 177 (Openbaarmaking van adviezen over ontwerpen die niet worden bekrachtigd)

Ten aanzien van de openbaarmaking van door de Afdeling advisering van de Raad van State uitgebrachte adviezen over door de regering aanhangig gemaakte ontwerpen maakt de Wet open overheid (Woo) geen onderscheid tussen amvb’s die worden bekrachtigd en amvb’s waarbij dat uiteindelijk niet gebeurt. De openbaarmaking van het advies door de Afdeling advisering van de Raad van State vindt in beide situaties plaats binnen een termijn van twee weken (zie nr. 45). Openbaarmaking binnen de tweewekentermijn blijft slechts achterwege indien door de regering is verzocht om uitstel van de openbaarmaking, conform artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, Woo

Naast de openbaarmaking van het advies door de Afdeling advisering van de Raad van State, dient het departement zelf zorg te dragen voor de publicatie van de aangeboden tekst van het besluit, de nota van toelichting, het advies en het nader rapport in de Staatscourant (zie ook nr. 45). De openbaarmaking dient te geschieden binnen twee weken nadat het nader rapport is vastgesteld. 

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024