Nr. 170 (Intrekken van de adviesaanvraag)

Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling van de adviesaanvraag door de Afdeling advisering van de Raad van State de omstandigheden zodanig wijzigen dat de betrokken bewindspersoon een wetsvoorstel niet (of niet in de bestaande vorm) zal indienen. In dat geval dient de adviesaanvraag te worden ingetrokken. Hiertoe wordt de Koning door de betrokken bewindspersoon, na verkregen machtiging van de ministerraad (vergelijk nr. 29) gevraagd de Afdeling te verzoeken de adviesaanvraag verder buiten behandeling te laten. Voor deze voordracht aan de Koning moet gebruik worden gemaakt van het model. Het Kabinet van de Koning bevestigt de ontvangst van het verzoek per brief aan het betrokken departement. In deze brief wordt gemeld dat de Koning de Afdeling heeft gevraagd de adviesaanvraag verder buiten behandeling te laten.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018