Nr. 168 (Totstandkoming van een advies)

Zoals in nr. 167 is opgemerkt, brengt de positie van de Afdeling advisering van de Raad van State mee dat de Afdeling pas advies uitbrengt nadat de overige door de regering gevraagde adviezen over de ontwerp-amvb zijn uitgebracht. Ar 7.10 schrijft voor welke adviezen aan de Afdeling moeten worden toegezonden. Ook van deze adviezen dient één exemplaar via het Kabinet van de Koning aan de Afdeling te worden gezonden en één exemplaar rechtstreeks naar de Afdeling. In hoeverre nog andere adviezen en commentaren worden meegezonden, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Zo zal in veel gevallen het resultaat van het eventueel gevoerde georganiseerde overleg met de centrales van overheidspersoneel (zie nr. 165) moeten worden meegezonden.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018