Nr. 176 (Openbaarmaking van het advies van de Raad van State en het nader rapport)

Ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Wet op de Raad van State worden adviezen over door de regering bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig gemaakte ontwerp-amvb's gelijktijdig met de afkondiging openbaar gemaakt. Ook het nader rapport wordt bij die gelegenheid openbaar gemaakt. Deze openbaarmaking geschiedt in de Staatscourant. Openbaarmaking vindt plaats door middel van aanlevering van de stukken via het digitaal loket. Ingevolge het zesde lid van artikel 26 van de Wet op de Raad van State doet de Afdeling in haar adviezen zelf voorstellen met betrekking tot openbaarmaking.

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020