Nr. 167 (Aanhangigmaking van de adviesaanvraag bij de Raad van State)

De aanhangigmaking van een ontwerp-amvb bij de Afdeling advisering van de Raad van State geschiedt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Raad van State hetzij door de Koning, op voordracht van de betrokken bewindspersoon, hetzij door de bewindspersoon zelf, met machtiging van de Koning. In de praktijk geschiedt de aanhangigmaking altijd door de Koning, op voordracht van de betrokken bewindspersoon. De voordracht wordt slechts door één bewindspersoon ondertekend, in overeenstemming met eventuele andere medebetrokken bewindspersonen, tenzij er zeer bijzondere redenen zijn om de gelijkwaardigheid van de verantwoordelijkheid van de verschillende bewindspersonen ook in de voordracht tot uitdrukking te brengen. Zie in dit verband ook Ar 4.7. De adviesaanvraag wordt ook via Kiwi ter kennis van de Raad van State gebracht. Zie verder nr. 36 en nr. 36a.

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024