Nr. 81 (Controleren geredigeerd woordelijk verslag voor opneming in de Handelingen)

Van elke plenaire vergadering van de Tweede Kamer wordt door de Dienst Verslag en Redactie (DVR) een geredigeerd woordelijk verslag gemaakt, dat dezelfde dag elektronisch wordt gepubliceerd. Direct na sluiting van het verslagleggingsproces door de DVR ontvangen bewindspersonen en Kamerleden een e-mail met een link naar een correctiewebsite, waar zij wijzigingen kunnen aanbrengen in de weergave van hun woorden. Deze wijzigingen worden door de DVR behandeld als correctievoorstellen. De link naar de correctiewebsite is drie werkdagen geldig. Op verzoek is verlenging met 48 uur mogelijk.

De DVR geeft de volgende uitvoering aan het correctierecht:

  1. voorstellen tot het schrappen van tekst die is uitgesproken, worden niet overgenomen;
  2. voorstellen tot het toevoegen van tekst die niet is uitgesproken, worden niet overgenomen;
  3. voorstellen tot wijziging van de tekst worden door de DVR alleen geaccepteerd indien na controle van de geluidsopname van de betreffende vergadering is gebleken dat in het verslag iets staat wat in de vergadering niet zo is gezegd.

Over de correctie van typefouten en over taalkundige verbeteringen beslist de DVR als ter zake kundige dienst. Bewindspersonen en Kamerleden hebben de mogelijkheid om in een brief aan de Tweede Kamer aan te geven wat zij bedoeld hadden te zeggen tijdens een vergadering, maar wat blijkens het verslag in de Handelingen niet zo is gezegd. Deze brief wordt dan als Kamerstuk gepubliceerd bij de desbetreffende Handelingen op Overheid.nl. De termijn voor het inzenden van een dergelijke brief is gelijk aan de termijn voor het indienen van correctievoorstellen.

De bovenstaande wijze van indiening en behandeling van correctievoorstellen is eveneens van toepassing op geredigeerd woordelijke verslagen van algemeen overleggen, notaoverleggen en wetgevingsoverleggen van (vaste) Kamercommissies. Standaard is de correctietermijn voor verslagen van commissievergaderingen vijf werkdagen; op verzoek is verlenging met 48 uur mogelijk. Bij verslagen van overige vergaderingen of gesprekken, die niet via de correctiewebsite kunnen worden gecorrigeerd, staan de correctietermijnen op de toegezonden teksten.

Zie ook het Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie.

Laatst gewijzigd op: 18-2-2019