Nr. 78 (Stemmingslijsten)

Het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer stelt ten behoeve van de stemmingen voor alle wetsvoorstellen een stemmingslijst op. Op dergelijke lijsten staan de amendementen en artikelen vermeld in de volgorde waarin gestemd zal worden.

Ook wordt er bij het opstellen van de lijsten rekening mee gehouden dat er geen innerlijk tegenstrijdige tekst of tekstueel onjuiste wetstekst kan ontstaan. De Griffie plenair van de Tweede Kamer stelt de lijsten op van de in stemming te brengen moties en voegt alle stemmingslijsten samen. Stemmingslijsten kunnen worden herzien ten gevolge van nieuw ingediende, gewijzigde of vervangende amendementen of nieuw ingediende of gewijzigde moties. Stemmingslijsten zijn een ambtelijke voorzet van de Griffie plenair en het Bureau Wetgeving, hetgeen betekent dat de Tweede Kamer kan besluiten op een andere wijze te stemmen.

Stemmingslijsten zijn te vinden op www.tweedekamer.nl bij de stukken over de plenaire vergadering. Als dit niet het geval is kan aan het Bureau Wetgeving gevraagd worden deze lijsten ter beschikking van het ministerie te stellen. Dat stelt de betrokken bewindspersoon in de gelegenheid tijdig te bezien of hij - in uitzonderlijke gevallen - een afwijkende stemvolgorde wil bepleiten. Het eindoordeel over de stemvolgorde ligt bij de Tweede Kamer. Ambtenaren kunnen op www.tweedekamer.nl of bij de griffie van de Tweede Kamer informatie verkrijgen met betrekking tot de stemmingen (tijdstip, onderwerpen, agendawijzigingen). Kort na de stemmingen worden de resultaten op www.tweedekamer.nl geplaatst.

Laatst gewijzigd op: 26-2-2019