Nr. 73 (Communicatie met de bewindspersoon tijdens het debat)

Het is mogelijk schriftelijke informatie door tussenkomst van een zaalbode bij de bewindslieden achter de regeringstafel te laten bezorgen. Het is wenselijk dat één of meer ambtenaren voor de bewindspersoon zichtbaar in de ambtenarenloge aanwezig zijn. Dit maakt het mogelijk elementaire informatie als 'ja' en 'nee' door gebaren over te brengen.

Laatst gewijzigd op: 13-2-2019