Nr. 76 (Sluiting van de beraadslaging)

De beraadslaging wordt gesloten door de Voorzitter van de Tweede Kamer wanneer niemand meer het woord verlangt. De beraadslaging kan ook worden gesloten wanneer de Voorzitter van de Tweede Kamer van oordeel is dat het voorstel van verschillende zijden voldoende is belicht (artikel 8.22 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Tot het moment van de eindstemming over het wetsvoorstel is heropening van de beraadslaging mogelijk. Bij de regeling van werkzaamheden kunnen Kamerleden om heropening van de beraadslaging verzoeken.

Laatst gewijzigd op: 16-2-2022