Nr. 75 (Beschikbaarheid speeches Kamerleden en stenogrammen)

Kamerleden bereiden hun bijdrage aan de eerste termijn van het debat veelal voor door het te houden betoog vooraf op schrift te stellen. Deze uitgetypte interventies zijn een belangrijk hulpmiddel om te bereiken dat de bewindspersoon de Kamer zo goed en volledig mogelijk kan antwoorden. Afschriften zijn meestal verkrijgbaar bij de voorlichtingsfunctionarissen van de fracties en bij de fractiesecretariaten. In de meeste gevallen kunnen ze daar al enige uren voor de behandeling worden afgehaald. Voorts is men vaak bereid de inbreng één of meer dagen tevoren toe te zenden aan het betrokken ministerie. Indien de bewindspersoon niet dezelfde dag behoeft te antwoorden, kunnen naast afschriften van interventies ook de - uitgewerkte maar nog niet goedgekeurde - stenogrammen een zinvol hulpmiddel zijn. Het ongecorrigeerde stenografisch verslag van elke vergadering wordt tevens daags na de vergadering op de website van de Tweede Kamer gepubliceerd.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018