Gevolgen voor uitvoerende en handhavende instanties

Goed zicht op de uitvoerings- en handhavingsmogelijkheden van de ontwerpregeling zijn onontbeerlijk om een reële uitvoering en handhaving mogelijk te maken. Je kunt dit op de volgende manier verkrijgen.

  1. Onderzoek uitvoerings- en handhavingsmogelijkheden
    Ga aan de hand van de uitvoerbaarheidsanalyse na wat de uitvoerings- en handhavingsmogelijkheden van de ontwerpregeling zijn.
  2. Vraag uitvoerders en handhavers om hun oordeel
    Betrek de uitvoerders en handhavers bij deze analyse en vraag ze naar een oordeel over de kosten van de  uitvoering en handhaving.
Relevante verplichte kwaliteitseisen

Relevante verplichte kwaliteitseisen

Toelichting

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.

Relevante toetsingsinstanties

Relevante toetsingsinstanties

Relevante toetsingsinstanties

Toelichting

JenV rijksbrede wetgevingstoetsing

Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023