Gevolgen voor het Openbaar Ministerie (OM)

Om na te gaan of je beleid extra belasting of gevolgen oplevert voor het Openbaar Ministerie, kun je rekening houden met de volgende factoren:

  1. eenmalige versus structurele effecten;
  2. het verwachte aantal processen-verbaal (strafrecht), voor beroep vatbare beslissingen, bewaren en beroepen (bestuursrecht) en dagvaardingen en verzoekschriften (civiel recht);
  3. elementen uit de ontwerpregeling die de complexiteit van de zaak beïnvloeden;
  4. de onderbouwing van de effecten;
  5. de verwachte kosten en de wijze waarop deze worden gedekt.

Meer informatie

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante verplichte toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Contactgegevens

Neem voor het in kaart brengen van de gevolgen voor het OM altijd contact op met:

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023