Nr. 135 (Adviesaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State)

Ingevolge artikel 73 van de Grondwet, wordt de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord over voorstellen van wet. In bij de wet te bepalen gevallen kan het horen achterwege blijven. Artikel 73 is gelijkelijk van toepassing op regeringsvoorstellen en initiatiefvoorstellen.

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wet op de Raad van State wordt de Afdeling advisering over een initiatiefvoorstel gehoord, voordat de Tweede Kamer het voorstel in behandeling neemt (zie ook artikel 9.22, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Derhalve vindt de adviesaanvraag terstond na het aanhangig maken van het voorstel bij de Tweede Kamer plaats, dus voordat het initiatiefvoorstel in handen wordt gesteld van de desbetreffende commissie (zie artikel 9.23, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer) en de leden hun inbreng voor het verslag opstellen.

Indien de Tweede Kamer dit nodig oordeelt, kan op grond van artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van State tevens advies worden ingewonnen nadat het voorstel in behandeling is genomen (bijvoorbeeld over ingrijpende wijzigingen in of amendementen op het voorstel; zie ook nr. 61 en 70). Zie voorts artikel 9.22, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.

De regering kan uitsluitend advies van de Afdeling inwinnen over een initiatiefvoorstel nadat dit is aanvaard in de beide Kamers der Staten-Generaal (artikel 18, derde lid, van de Wet op de Raad van State). Doorgaans blijft een dergelijke adviesaanvraag achterwege (zie nr. 148).

Laatst gewijzigd op: 28-2-2022