Nr. 138 (Opstellen van de reactie van het Kamerlid dat het voorstel aanhangig heeft gemaakt)

Het Kamerlid dat het voorstel aanhangig heeft gemaakt, draagt zorg voor een schriftelijke reactie op het advies. Voor deze schriftelijke reactie, die wordt aangeduid als ’Reactie van de initiatiefnemer(s)', bestaan geen vormvoorschriften. Het ligt voor de hand dat de reactie, wat de vormgeving betreft, overeenstemt met een nader rapport bij een regeringsvoorstel (zie nr. 41). Indien het advies aanleiding geeft tot wijzigingen in het initiatiefvoorstel kunnen deze bij nota van wijziging worden aangebracht. Wijzigingen in de memorie van toelichting worden bij aanvullende brief aangegeven.

Als het initiatiefvoorstel of de memorie van toelichting naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State ingrijpend wordt gewijzigd, kan het aangepaste voorstel of de aangepaste memorie van toelichting ook in zijn geheel als nieuw Kamerstuk worden gedrukt als ’Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State' of ’Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State'. In dat geval wordt geen nota van wijziging uitgebracht. Voorbeelden zijn Kamerstukken II 2018/19, 34891, nr. 6 en Kamerstukken II 2017/18, 34661, nr. 6.

Laatst gewijzigd op: 14-5-2020