Nr. 136 (Aanhangigmaking van de adviesaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State)

De Tweede Kamer maakt de adviesaanvraag op het initiatiefvoorstel zelf - dus zonder tussenkomst van de regering - aanhangig bij de Afdeling advisering van de Raad van State. De geleidende brief, het initiatiefvoorstel en de memorie van toelichting worden met een brief van de Voorzitter per post aan de Afdeling gezonden. Tevens worden de stukken per e-mail gezonden. De Voorzitter van de Tweede Kamer voegt eventuele adviezen, zoals vermeld in nr. 37, bij de adviesaanvraag inzake het initiatiefvoorstel. Dit wordt allemaal verzorgd door het Bureau Wetgeving. Het is uiteraard ook voor initiatiefvoorstellen mogelijk om de Afdeling te verzoeken de adviesaanvraag versneld te behandelen.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018