Structuur van het Beleidskompas

Voor elke vraag is er een aparte pagina in het Beleidskompas die je helpt bij de beantwoording volgens een vaste structuur, startend met een hoofdvraag en enkele hulpvragen. Door de hulpvragen één voor één te beantwoorden formuleer je automatisch ook een volledig antwoord op de hoofdvraag.

Onder de hoofdvragen en hulpvragen is een toelichting opgenomen waar onder andere relevante definities worden uitgelegd. Ook wordt hier uitgelegd waarom het beantwoorden van deze vragen van meerwaarde is voor het maken van gedegen beleid.

Ten slotte bevat elke pagina ook een antwoord op de vraag hoe je de vragen het beste kunt beantwoorden. In dit gedeelte tref je hulpmiddelen om de vragen samen met de relevante actoren te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke workshop. Ook tref je hier een invulkaart om de resultaten van je beantwoording op een systematische en overzichtelijke manier vast te leggen.

De vragen in het Beleidskompas bouwen op elkaar voort. Zo formuleer je doelen op basis van de probleemboom die je tijdens de probleemanalyse hebt gemaakt. Het doorlopen van het Beleidskompas is echter geen strikt lineair proces. Het is raadzaam antwoorden op de voorgaande vragen naar aanleiding van de voorliggende fase steeds opnieuw te bekijken met de nieuwe inzichten.

Met het doorlopen van alle vragen heb je een goede basis voor de beleidsvoorbereiding waarbij alle relevante kwaliteitseisen in acht zijn genomen. Het beleidsproces stopt natuurlijk niet bij de beleidsvoorbereiding. De beleidscyclus schetst het grotere plaatje en helpt je op weg in de volgende fasen.

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023