Nr. 178 (Ondertekening door de Koning)

De laatste stap die gezet moet worden om een amvb tot stand te brengen, is de ondertekening door de Koning en de daar onverbrekelijk mee verbonden plaatsing van het contraseign. Met het oog op de ondertekening door de Koning wordt de ontwerp-amvb bij het nader rapport aan de Koning aangeboden. De directeur van het Kabinet van de Koning stelt de Secretarissen-Generaal van de ministeries op de hoogte van verblijf van de Koning in het buitenland. Indien de Koning in het buitenland verblijft, is er beperkte mogelijkheid tot tekenen. In die gevallen is het verstandig al vroeg tevoren contact op te nemen met het Kabinet van de Koning.

De ondertekening van de nota van toelichting dient zo nodig in overeenstemming te worden gebracht met de actuele situatie ten tijde van de totstandkoming van het besluit (zie ook nr. 179). De Koning plaatst zijn handtekening onder de ontwerp-amvb. De handtekening wordt door het Kabinet van de Koning van een plaatsaanduiding en een datum voorzien. Deze datum bepaalt de datering van het besluit. Nadat de ondertekening heeft plaatsgevonden wordt het besluit door het Kabinet van de Koning toegezonden aan het eerstverantwoordelijke ministerie.(zie ook nr. 94).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018