Nr. 202 (Ondertekening door de Koning)

De vaststelling van een klein kb geschiedt door ondertekening door de Koning en de daar onverbrekelijk mee verbonden plaatsing van het contraseign. Met het oog op de ondertekening wordt het ontwerp van het besluit door de (eerst)verantwoordelijke bewindspersoon aan de Koning aangeboden.

Indien het besluit door meer dan één bewindspersoon zal worden gecontrasigneerd, pleegt de voordracht door de eerstverantwoordelijke mede namens de andere betrokken bewindspersonen te geschieden (zie nr. 36 en Ar 4.7). Is over het ontwerp van een klein kb echter het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State ingewonnen, dan wordt het ontwerp bij nader rapport aan de Koning aangeboden, zoals dit ook bij ontwerp amvb's geschiedt. Ingeval het ontwerp is voorzien van een nota van toelichting, dient deze bij de aanbieding van het ontwerp aan de Koning te zijn ondertekend door de bewindspersonen die het besluit zullen contrasigneren (zie ook Ar 4.33). Met betrekking tot de ondertekening door de Koning zij verder verwezen naar nr. 178. Bij de verzending dienen alleen de voordracht en de eventuele nota van toelichting ondertekend te worden door de betrokken bewindspersoon. Niet het ontwerp-kb zelf.

De ontwerp-amvb wordt aangeboden aan het Kabinet van de Koning. Vanwege de bewaartermijn van 100 jaar en langer moet de papiersoort alsmede de gebruikte toner en inkt van (de definitieve versie van) ontwerp-amvb's aan de hoogste eisen voldoen. Deze duurzaamheidseisen zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5 van de Archiefregeling (NEN 2728:2006 en ISO 11798:1999). De Minister is als zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de gebruikte materialen van amvb's. Aanbevolen wordt om het gecertificeerde cremekleurig papier van het merk Fastprint Color A4 120 of 160 gram te gebruiken en het contraseign door de Minister met een gecertificeerde balpen (DIN 16554-2:1982 of ISO 12757-2:1998) te laten plaatsen.

Voorbeeld voordracht voor een kb

Kabinet van de Koning

Als de zaak haast heeft kan het helpen telefonisch met het Kabinet van de Koning een afspraak te maken over het zelf bezorgen van het ontwerp en zelf weer ophalen. In dat geval krijgt u een telefoontje van het kabinet als Z.M. getekend heeft en het dossier kan worden opgehaald. Bij de op te halen stukken is een ontvangstbevestiging gevoegd. Deze moet op de daarop vermeldde wijze geretourneerd worden aan het Kabinet van de Koning. Het verdere proces regelt de postkamer in principe dan weer (tenzij u iets anders afspreekt).

Na ondertekening door de Koning zendt het kabinet het kb terug naar de postkamer van het ministerie. De postkamer doet het kb in het tekenboek van de bewindspersoon voor het contraseign.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018