Nr. 179 (Contrasignering en wijziging in de ondertekening)

De koninklijke handtekening dient van een contraseign te worden voorzien. Indien er verschillende ondertekenaars zijn, wordt de amvb daartoe langs hen geleid. De aanduiding van de ondertekenende bewindslieden zoals die in een amvb pleegt te worden opgenomen, maakt geen onderdeel uit van de vastgestelde regeling. De feitelijke ondertekening kan eventueel van de in het ontwerp aangeduide afwijken. Zo is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat bij tijdelijke afwezigheid van een staatssecretaris, of doordat na een kabinetswisseling diens functie geheel is vervallen, de betrokken minister in diens plaats treedt als ondertekenaar. Ook na een kabinetswisseling of het tussentijds aftreden van een bewindspersoon wordt de ondertekening hieraan aangepast. Hierbij kan zich tevens de situatie voordoen dat de portefeuilles zijn gewijzigd. Dit wordt dan in de aanduiding van de ondertekenende bewindspersoon tot uitdrukking gebracht. De situatie op het tijdstip waarop wordt gecontrasigneerd is dus bepalend voor de aanduiding van de ondertekenende bewindspersonen.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018