Nr. 182 (Aanvullingen op de tekst)

Bij de plaatsing van een amvb in het Staatsblad pleegt de tekst nog te worden aangevuld met vermeldingen die geen deel uitmaken van de authentieke tekst. Het betreft een aanduiding van de vindplaats van het op de amvb betrekking hebbende Kamerstuknummer en eventueel, het betreft een aanduiding van de vindplaats van het op de amvb betrekking hebbende Kamerstuknummer en eventueel, indien het om een omvangrijke of complexe amvb gaat, een inhoudsopgave. Het Kamerstuknummer wordt op de laatste pagina van de Staatsbladversie van de amvb in de kantlijn opgenomen. Ook de inhoudsopgave maakt geen deel uit van de amvb en wordt in het Staatsblad achter de amvb opgenomen (Ar 4.30). Deze inhoudsopgave moet wel door het betrokken ministerie zelf worden verzorgd.

Indien de Afdeling wel een advies conform heeft uitgebracht, maar nog wijzigingen zijn aangebracht die tot openbaarmaking van het advies nader rapport aanleiding geven (zie nr. 176), verdient het aanbeveling deze afdeling daarvan op de hoogte te stellen. De voetnoot moet dan immers achterwege blijven.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018