Nr. 184 (Publicatie van de integrale tekst van een gewijzigde amvb)

Ar 6.22 heeft betrekking op de publicatie van een integrale tekst van een regeling die in belangrijke mate of bij herhaling is gewijzigd. Dit vindt slechts bij uitzondering plaats, aangezien geconsolideerde teksten van regelingen reeds via www.wetten.nl worden gepubliceerd. De integrale tekst wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid geplaatst. De drukproef van een gewijzigde tekst dient te worden ingezonden samen met het daarvoor bestemde formulier. De tekstplaatsing wordt vastgesteld bij beschikking van de Minister van Justitie en Veiligheid, die ook in het Staatsblad wordt afgedrukt.

De integrale tekst wordt door het eerstverantwoordelijke ministerie opgesteld aan de hand van de teksten die in de verschillende nummers van het Staatsblad zijn geplaatst. Bij een integrale tekstplaatsing kunnen uiteraard geen fouten of onvolkomenheden uit eerdere wijzigingen worden rechtgezet.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018