Nr. 25 (Ambtelijke voorbereiding in voorportaal)

Indien een voorstel consequenties heeft voor een ministerie dat niet in een ambtelijk voorportaal is vertegenwoordigd, draagt de indiener van het voorstel er via de voorzitter van het voorportaal zorg voor dat het desbetreffende ministerie tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om ad hoc een vertegenwoordiger aan het overleg in het voorportaal te laten deelnemen. Het ambtelijk voorportaal stelt na mondelinge - of in uitzonderingsgevallen schriftelijke - behandeling van de ontwerpregeling een advies op aan de verantwoordelijke c.q. coördinerende bewindspersoon. De ambtelijke voorportalen staan op de site van het kenniscentrum voor beleid en regelgeving vermeld bij de desbetreffende onderraad. De secretariaten van de ambtelijke voorportalen berusten bij het ministerie van de voor het desbetreffende beleidsterrein aangewezen coördinerend bewindspersoon. Een voorstel kan pas bij een ambtelijk voorportaal aanhangig worden gemaakt als de wetgevingstoets van een geselecteerd dossier door de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is voltooid (zie nr. 10).

Laatst gewijzigd op: 10-4-2024