Nr. 248 (Openbaarmaking van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) en het nader rapport)

In geval van stilzwijgende goedkeuring wordt de openbaarmaking van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de tekst van de stukken zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies, door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgd. Dit ministerie zorgt ook voor vermelding van de vereiste voetnoot in de memorie van toelichting of de toelichtende nota wanneer een advies conform van de Afdeling is ontvangen tenzij, bij uitzondering, andere afspraken over de voetnoot zijn gemaakt tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het betrokken departement. Zie ook het gestelde in nr. 45 en 46.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019