Nr. 246 (Opstellen van het nader rapport)

Het gestelde in nr. 41 met betrekking tot het nader rapport is van overeenkomstige toepassing. Zie ook nr. 116. Het nader rapport wordt opgesteld door de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken. Onder Modelbrieven en formulieren worden modellen gegeven voor de tekst van het nader rapport. Als een verdrag (mede) voor Aruba, Curaçao of Sint Maarten zal gelden of deze landen anderszins raakt, dient het krachtens artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, gelijktijdig met de overlegging aan de Staten-Generaal, ook overgelegd te worden aan de Staten van Aruba, van Curaçao respectievelijk van Sint Maarten. Dit wordt dan in het nader rapport vermeld.

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022