Nr. 247 (Wijziging van het goedkeuringsvoorstel of de toelichting nadat de Raad van State (van het Koninkrijk) heeft geadviseerd)

Nr. 43 en 44 inzake wijzigingen na het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) zijn van overeenkomstige toepassing voor zover het betreft wijzigingen in het goedkeuringswetsvoorstel of de memorie van toelichting daarbij, dan wel in de toelichtende nota bij een stilzwijgende goedkeuringsprocedure. Als het verdrag zelf in dit stadium, al dan niet naar aanleiding van het advies van de Afdeling gewijzigd zou moeten worden, moet de procedure met betrekking tot het verdrag in zijn oorspronkelijke vorm gestaakt worden, waartoe in het nader rapport machtiging aan de Koning moet worden gevraagd. Vervolgens zullen de onderhandelingen heropend moeten worden. Met het gewijzigde verdrag zal tenslotte een geheel nieuwe goedkeuringsprocedure begonnen moeten worden. Indien de wijziging van het verdrag niet van ingrijpende aard is en geheel conform het advies van de Afdeling, kan in voorkomend geval indien het dictum van de Afdeling daarop duidt, de oorspronkelijke goedkeuringsprocedure worden voortgezet. De redactie van al deze wijzigingen ligt in handen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Laatst gewijzigd op: 7-3-2019