Nr. 245 (Uitbrengen van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk))

Ten aanzien van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) is nr. 40 van overeenkomstige toepassing.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019