Nr. 98 (Aanvullingen op de wettekst)

Bij de plaatsing van een wet in het Staatsblad pleegt de tekst nog te worden aangevuld met vermeldingen die geen deel uitmaken van de authentieke wettekst. Het betreft een aanduiding van de vindplaats van het op het wetsvoorstel betrekking hebbende Kamerstuknummer en eventueel, indien het om een omvangrijke of complexe wet gaat, een inhoudsopgave.

Het Kamerstuknummer wordt op de laatste pagina van de Staatsbladversie van de wet in de kantlijn opgenomen. Ook de inhoudsopgave maakt geen deel uit van de wet en wordt in het Staatsblad achter de wet opgenomen (Ar 4.30). Deze inhoudsopgave moet wel door het betrokken ministerie zelf worden verzorgd.

Voorbeelden van inhoudsopgaven bij een wet vind je in de Provinciewet. Vermijd zoveel mogelijk het maken van een inhoudsopgave; door elektronische toegang tot documenten is dit grotendeels overbodig geworden.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018