Nr. 101 (Aanbrengen van correcties in de vastgestelde tekst van een wet (verbeterblad))

Het kan voorkomen dat ondanks het corrigeren van de drukproeven, fouten in een in het Staatsblad gepubliceerde wettekst zijn geslopen. Deze kunnen worden gecorrigeerd door middel van het uitbrengen van een verbeterblad op het Staatsblad waarin de betrokken wet is geplaatst. Indien het betrokken ministerie van oordeel is dat een verbeterblad moet worden uitgebracht, verdient het aanbeveling eerst telefonisch contact op te nemen met de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze directie draagt zorg voor het uitbrengen van het verbeterblad op het Staatsblad. Er wordt op gewezen dat door middel van deze procedure slechts verschillen tussen de vastgestelde en de gepubliceerde wettekst kunnen worden gecorrigeerd.

De medewerker publicatie Staatblad bij Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor plaatsing in het Staatsblad.

Verbeterbladen moeten zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden, omdat ze de discrepantie opheffen tussen wat geldt (namelijk het door de wetgever genomen besluit) en wat gepubliceerd is.

Laatst gewijzigd op: 28-8-2018