Nr. 149 (Bekrachtiging door de Koning, contrasignering, plaatsing in het Staatsblad en inwerkingtreding)

Nadat de Koning het voorstel overeenkomstig het verzoek van de bewindspersoon heeft bekrachtigd, wordt het door het Kabinet van de Koning voor contrasignering naar de eerstverantwoordelijke bewindspersoon gezonden. Contrasignering en daarna plaatsing in het Staatsblad vinden plaats op de wijze zoals beschreven in nr. 94 tot en met 97.

Voor de inwerkingtreding van initiatiefwetten gelden geen bijzondere voorschriften. De bewindspersoon die als eerste contrasigneert, is verantwoordelijk voor de inwerkingtreding, dus ook voor de totstandkoming van een eventueel inwerkingtredings-kb. Hij dient ervoor zorg te dragen dat eventuele uitvoeringsmaatregelen tijdig worden getroffen. Zie voor het overige nr. 98.

Voor de inwerkingtreding van initiatiefwetten gelden geen bijzondere voorschriften.

Laatst gewijzigd op: 9-10-2018