Nr. 147 (Algemeen)

Nadat een initiatiefvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, moet er nog het nodige worden gedaan alvorens het voorstel wet kan worden en in werking kan treden. Op deze handelingen wordt in deze paragraaf ingegaan. De belangrijkste stap daarbij is de politieke beoordeling door de ministerraad met betrekking tot de bekrachtiging (zie ook nr. 94 e.v.). De regering kan een dergelijk voorstel slechts bekrachtigen of verwerpen.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018