Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie

Inhoudsopgave

Instrumenten

 • Handreiking: Actief openbaar maken doe je zo! (website Informatiehuishouding)
 • Naming and shaming
  Rubriek Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving
 •  

  Overige documenten

  Terug naar boven

  Toelichting

  Actieve openbaarmaking is het door de overheid uit eigen beweging openbaarmaken van informatie. De overheid maakt (meestal als toezichthouder) in toenemende mate sanctiebesluiten, andere handhavingsbesluiten en toezichtsgegevens openbaar. Dat gebeurt vanuit de wens om zich transparant op te stellen, om inzicht te bieden in eigen functioneren, om naleving van de regels te bevorderen en vanwege de wens het publiek te informeren of te waarschuwen. De openbaarmaking geschiedt veelal op grond van de Woo maar sommige beleidsterreinen kennen ook specifieke wettelijke regelingen waarin openbaarmaking van overheidsinformatie is geregeld, weliswaar steeds op een iets andere wijze.

  Laatst gewijzigd op: 15-3-2023