Contacten rijksambtenaren

Inhoudsopgave

Instrumenten

Terug naar boven

Toelichting

Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren

Als rijksambtenaar kan het voorkomen dat u functioneel contact heeft met Kamerleden of andere externen. De Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren vastgesteld door de minister-president geven de kaders aan waarbinnen rechtstreekse contacten tussen ambtenaren en Kamerleden en externe contacten kunnen plaatsvinden. De aanwijzingen zijn uitsluitend van toepassing op personen die werkzaam zijn onder (volledige) ministeriële verantwoordelijkheid.
Omdat de minister verantwoording is verschuldigd aan de Staten-Generaal voor het gevoerde beleid is de minister het aanspreekpunt voor de Staten-Generaal en niet de onder hem ressorterende ambtenaren.
De ministeriële verantwoordelijkheid en het daarmee samenhangende uitgangspunt dat de minister de Kamers informeert, sluit niet uit dat een ambtenaar, na toestemming van de minister, feitelijke informatie aan Kamerleden verstrekt.

Laatst gewijzigd op: 9-5-2022