Staatssteun

Inhoudsopgave

Instrumenten

Terug naar boven

Toelichting

Voor velen is het fenomeen “staatssteun” vooral iets uit Europa, een ver-van-mijn-bed-show. Maar iedere overheidsjurist kan vroeg of laat met staatssteun-gerelateerde vragen te maken krijgen. Wanneer is er sprake van staatssteun en onder welke waarborgen is dat gerechtvaardigd?

Nationale en decentrale overheden laten allerlei diensten die zij van algemeen belang achten verzorgen door derden, buiten de overheid. Soms gaat het daarbij om bijzondere of zeer specifieke diensten maar het kan ook gaan om diensten waarvoor gewoon een markt bestaat. Er kan daarbij sprake zijn van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) als de overheid specifieke verplichtingen oplegt aan degene die de dienst aanbiedt, en daarbij (eventueel) financieel bijspringt, om ervoor te zorgen dat de dienst op de gewenste manier wordt aangeboden.

Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

In de Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) wordt ingegaan op de vraag wat een DAEB is, en hoe deze zich van andere diensten onderscheidt. Vervolgens wordt de relatie tussen DAEB en de Europese staatssteunregels uit de doeken gedaan en waar een (decentrale) overheid rekening mee moet houden om een DAEB ‘staatssteunproof’ in te richten. In de informatiewijzer wordt vooral ingegaan op de situatie bij lokale overheden.

Handreiking Staatssteun voor de overheid

De Handreiking Staatssteun voor de overheid is bedoeld als hulpmiddel voor de beleidsmedewerker en financiële of juridische medewerker bij een ministerie of andere steunverlenende overheden en bevat de basisregels over staatssteun: hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om. Aanleiding voor het schrijven van de Handreiking was het beter bundelen en actualiseren van de beschikbare informatie over staatssteun vanwege de modernisering van de staatssteunregels en de daarbij gepaard gaande verantwoordelijkheden voor de lidstaat Nederland en steunverlenende autoriteiten.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 25-4-2023