Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Inhoudsopgave

Instrumenten

Terug naar boven

Toelichting

De overheid heeft vaak ter uitvoering van haar taken persoonsgegevens van de burger nodig. De burger heeft op haar beurt het recht op bescherming van haar persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening).

De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de Verordening grotendeels hetzelfde gebleven. De Verordening legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke.

Terug naar boven

Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 10-5-2023