3.3.7.b Raadwerkgroepen/voorbereidende instanties van de Raad

De werkgroepen, ook wel ‘voorbereidende instanties van de Raad’ kunnen bestaan uit permanente comités die zijn ingesteld bij de Verdragen, bij intergouvernementele besluiten of Raadsbesluiten, comités en werkgroepen die zijn ingesteld door het Coreper (zie hierna) en ad-hoc comités.

In de praktijk zijn sommige Raadswerkgroepen inmiddels uitgegroeid tot min of meer permanente werkgroepen die sowieso bij elkaar komen en discussiëren en onderhandelen over wat ter tafel komt. Soms wordt naar aanleiding van een bepaald Commissievoorstel een Raadswerkgroep in het leven geroepen, die zich specifiek richt op de besluitvorming ten aanzien van het betreffende voorstel. De bijeenkomsten van Raadswerkgroepen zijn niet openbaar en ook eventuele tussentijdse stukken die besproken worden zijn niet rechtstreeks te raadplegen door anderen dan de deelnemers. De Europese Commissie neemt dikwijls deel aan de bijeenkomsten van de Raad en de Raadswerkgroepen om haar voorstellen te presenteren, toe te lichten en soms te verdedigen. Als eenmaal een wetsvoorstel naar de Raad (en het Parlement) is verzonden, betekent dit dus niet dat de Europese Commissie niet meer betrokken is.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018