Nr. 193a (Publicatie en toezending van vastgestelde en gepubliceerde algemene maatregelen van rijksbestuur (en landsbesluiten))

Hetgeen is uiteengezet in nr. 124 (procedure omtrent publicatie van rijkswetten in de Caribische landen van het Koninkrijk) en 126 (procedure omtrent toezending van vastgestelde en gepubliceerde rijkswetten in de Caribische landen van het Koninkrijk) geldt ook voor algemene maatregelen van rijksbestuur. Met betrekking tot vastgestelde landsbesluiten houdende algemene maatregelen geldt een vergelijkbare procedure als uiteengezet in de tweede alinea van nr. 126.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018